Tryghedsgaranti hos OLCEA


Hos OLCEA lægger vi stor vægt på, at din oplevelse som kunde altid er præget af tryghed. Derfor tilbyder vi tryghedsgaranti for vores linseoperationer, hvor vi skræddersyrdit individuelle forløb i overensstemmelse med dine behov og den specifikke type operation, du gennemgår.

5 års tryghedsgaranti

Vi tilbyder en 5-årig tryghedsgaranti for vores linseudskiftninger, hvilket indebærer gratiskontrolundersøgelser i de efterfølgende 5 år. Den første kontrol foretages en uge efteroperationen, og de efterfølgende kontrolbesøg planlægges i samarbejde med dig baseret på dine behov og lægens vurdering.

Komplementerende behandlinger

Komplementerende behandlinger er omfattet af vores tryghedsgaranti. Ved vurdering af nødvendigheden af komplementerende behandling vil den mest hensigtsmæssige metodeblive valgt for at opnå det ønskede resultat. Det er vigtigt at bemærke, at komplementerende behandling ikke nødvendigvis udføres med samme metode som den første behandling. For at være berettiget til komplementerende behandling kræves det, at behandlingen er motiveret og medicinsk forsvarlig og opfylder OLCEA´s kriterier for en sådan behandling.

Børneundersøgelser

Synsprøver for børn udføres som en del af deres regelmæssige helbredsundersøgelser hos deres egen læge, ved  3, 4 og 5 års-alderen.

Øjenlægernes Center Aarhus - Olcea

Behøver dit barn briller?

Er du i tvivl, om dit barn behøver briller?

Udmåling af briller til børn under 10 år kræver specialviden og bør udføres af en øjenlæge.

Børn er ofte dygtige til at kompensere for visse synsproblemer, hvilket kan gøre det svært at opdage eventuelle problemer.

Hos os tilbyder vi hurtige undersøgelser med ventetider på kun 1-2 uger.

Øjenlægernes Center Aarhus - Olcea

Er synsfejl arveligt?

Nogle synsfejl kan have en arvelig komponent, så hvis du eller begge forældre lider af nærsynethed, er der en større sandsynlighed for, at dit barn også udvikler nærsynethed.

Det er almindeligt, at visse synsproblemer først opdages efter skolestart, og i disse tilfælde spiller skolesundhedsplejen en vigtig rolle i at identificere og håndtere eventuelle synsproblemer.

Hos os gennemfører vi en grundig synsprøve for dit barn, som inkluderer en samsynstest som supplement.

Øjenlægernes Center Aarhus - Olcea

Yderligere information

Brilleordination
Hvis vi konkluderer, at dit barn har brug for briller, vil du modtage en recept, som du kan tage med til din optiker. Når du har fået brillerne, anbefaler vi, at du planlægger årlige synskontroller.
Hvad er et dovent øje?
Ved fødslen er vores syn ikke fuldt udviklet. Det er noget, vi 'lærer' i løbet af de første 7 år af vores liv. I denne periode er det afgørende, at begge øjne ser det samme klare billede af verden omkring os. Hvis der er forskel i optikken mellem øjnene eller en manglende evne til at følge med hinanden, vil barnet instinktivt vælge synsindtrykket fra det bedste øje. Dette fører til en stærkere fokusering på det ene øje, mens det andet øje forsømmes. Dette er dobbeltsyn (skelen) og kan resultere i varigt nedsat syn - hvilket kaldes for et 'dovent' øje. Det vigtigste i behandlingen er træning af synet i det 'dovne' øje, og dette er normalt mest effektivt, hvis behandlingen påbegyndes tidligt.
Øjenlægernes Center Aarhus - Olcea
Øjenlågsoperationer